Educație digitală cu aplicații, platforme și resurse educaționale deschise (RED)
Mijloc de învățământ pentru utilizare în sistemul de educație, nivelurile primar, gimnazial și liceal.
Omologat selectiv de Ministerul Educației Naționale prin rezoluțiile cu nr. 36.645 din sept. și oct. 2019.