• Resetează

Am găsit: 1506 resurse educaționale deschise

Limba şi literatura română > Matematică > Ştiinţe > Educaţie muzicală > Arte/ Educaţie artistică > Educaţie fizică > Cultură civică > Matematică și explorarea mediului >

Sunt școlar și mult mai mult decât atât. Afiș digital

Clasa a IV-a

Biologie >

Ecosisteme naturale de apă stătătoare: Lacul. Investigație

Clasa a V-a

Ştiinţe socio-umane > Cultură civică >

Ce este o bancă și ce oferă aceasta?

Clasa a VIII-a

Biologie >

Respirație la plante: Respirația aerobă și anaerobă. Experiment

Clasa a VI-a

Biologie >

Funcțiile de nutriție în lumea vie. Sistemul digestiv – aprofundare

Clasa a VI-a

Chimie >

Identificarea unor acizi și baze cu ajutorul indicatorilor. Scala de pH

Clasa a VII-a

Biologie >

Funcțiile de relație. Locomoția și sistemul locomotor. Scheletul omului

Clasa a VII-a

Limba engleză >

A day at the zoo. Cadru de realitate virtuală

Clasa a IV-a

Limba chineză >

Shi – You – Zai = A fi, a se afla, a exista

Clasa a V-a

Psihologie >

Temperamentul ca latură expresivă și dinamico-energetică a personalității. Tipologii temperamentale

Clasa a X-a

Biologie >

Funcția de reproducere. Investigație: Reproducerea la plantele cu flori

Clasa a VII-a

Limba şi literatura română >

Textul de informare și funcțional. Afișul

Clasa a IV-a

Educaţie muzicală > Arte/ Educaţie artistică >

Elemente de limbaj muzical

Clasa I

Limba şi literatura română >

Verbul – recapitulare video

Clasa a IV-a

Chimie >

Variația caracterului nemetalic: reactivitatea nemetalelor din grupa 17(VIIA), atomul de clor

Clasa a IX-a

Limba germană >

Membrii familiei și activitățile lor

Clasa a V-a

Comunicare în limba română >

Literele I-A-M-U-O-P-C-T-F-S – recapitulare (Joc didactic)

Clasa pregătitoare

Psihologie >

Gândirea – procesele psihice cognitive superioare

Clasa a X-a

Istorie >

România postbelică: Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu

Clasa a XII-a

Istorie >

Holocaustul din România – tur virtual

Clasa a X-a

Limba engleză >

Modal Verbs – working in groups

Clasa a X-a

Consiliere >

Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și a unui stil de viață sănătos și echilibrat

Clasa a VII-a

Consiliere >

Recunoașterea unei varietăți de emoții trăite în raport cu sine și cu ceilalți

Clasa a V-a

Limba engleză >

Prietenie. Caracteristici, importanță

Clasa a IX-a