• Resetează

Am găsit: 1432 resurse educaționale deschise

Chimie >

Sticlărie și ustensile de laborator

Clasa a XI-a

Istorie >

Perioada interbelică: o lume în schimbare. Comunismul și nazismul

Clasa a VII-a

Educație muzicală >

Termeni muzicali: Nuanțe (Joc didactic)

Clasa a V-a

Fizică >

Motoare termice – hartă conceptuală

Clasa a X-a

Religie/ Istoria religiilor >

Mari sărbători creștine: Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română >

Textul dramatic: Boul și vițeii, de Ion Băieșu

Clasa a VII-a

Limba şi literatura română >

Interferențe culturale: Porturi populare

Clasa a VII-a

Limba şi literatura română >

Textul liric. Mihai Eminescu – poetul tuturor

Clasa a III-a

Istorie >

Geneza spiritului modern: Umanismul. Studiul de caz: Leonardo da Vinci şi Michelangelo Buonarroti

Clasa a VI-a

Dezvoltare personală >

Dezvoltare emoțională și socială: Trăire și manifestare emoțională, starea de bine

Clasa I

Limba franceză >

Les sports/ le domaine personnel

Clasa a IX-a

Limba italiană >

Il presente indicativo – verbi irregolari

Clasa a IX-a

Istorie >

Monumente și locuri istorice incluse în patrimoniul UNESCO

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română >

Recapitularea literelor învățate: A, M, N, I ,U, O

Clasa pregătitoare

Matematică >

Numerația. Compunerea și descompunerea numărului 6

Nivel preșcolar

Biologie >

Stil de viață sănătos. Boli nutriționale

Clasa a VIII-a

Istorie >

Ștefan cel Mare – analiză și sinteză

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română >

Subiectul, parte principală de propoziție

Clasa a IV-a

Biologie >

Ecosistemul unei peșteri

Clasa a V-a

Limba franceză >

Activități sportive

Clasa a XI-a

Limba franceză >

Cinematografia franceză: actori celebri

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română > Cultură civică > Matematică și explorarea mediului >

Activitate integrată DS+DOS+DLC: Voi fi școlar! Reguli de comportare

Nivel preșcolar

Limba şi literatura română > Matematică și explorarea mediului >

Temă independentă săptămânală: Voi fi școlar!

Nivel preșcolar

Discipline tehnice >

Realizarea mise-en-place-ul de întâmpinare (Exercițiu de ordonare)

Clasa a X-a