Etichetă: Erzsébet Harai

Matematică

Clasa a IV-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Limba maternă alta decât română

Clasa I

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Matematică

Clasa a IV-a

Muzică și mișcare

Clasa a II-a

Muzică și mișcare

Clasa a II-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa I

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa a II-a