Altă limbă străină

Clasa a V-a

Limba italiană

Clasa a VIII-a

Limba maternă alta decât română

Clasa a V-a

Limba chineză

Clasa a XI-a