Matematică

Clasa a IV-a

Matematică

Clasa a IV-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa a II-a

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Limba şi literatura română

Clasa a X-a

Religie Cultul Ortodox

Clasa a II-a

Religie Cultul Ortodox

Clasa a II-a

Religie Cultul Ortodox

Clasa a II-a

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Preșcolar

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Preșcolar

Matematică

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română

Clasa a IV-a

Matematică

Clasa a IV-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa I

Matematică

Clasa a IV-a