Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa I

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa a II-a

Comunicare în limba română

Clasa a II-a

Comunicare în limba română

Clasa a II-a

C. Capacități și atitudini față de învățare

Preșcolar

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare