• Resetează

Am găsit: 9844 resurse educaționale deschise

Discipline tehnice >

Inactivarea enzimelor oxidative din struguri, musturi și vinuri – test (Audio podcast quiz)

Clasa a XI-a

Comunicare în limba română >

Vis de iarnă. Ne jucăm cu literele b/B, p/P, s/S, î/Î, â/Â, v/V! (Fișă de evaluare sumativă)

Clasa I

Matematică și explorarea mediului >

Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin (Fișă de evaluare sumativă)

Clasa I

Matematică și explorarea mediului >

Numerele naturale de la 0 la 100 – recapitulare/ evaluare (Joc trivia)

Clasa I

Informatică >

Programe fundamentale: CMMDC && CMMMC (Exercițiu-test)

Clasa a X-a

Istorie >

România, între democrație și autoritarism – fixare (Exerciții-test)

Clasa a VIII-a

Discipline tehnice >

Linia tehnologică de obținere a vinului (Imagine didactică interactivă)

Clasa a XI-a

Discipline tehnice >

Economia întreprinderii: Structura operațională – consolidare (Exercițiu de asociere)

Clasa a IX-a

Discipline tehnice >

Micromediul întreprinderii (Exercițiu de asociere)

Clasa a IX-a

Matematică și explorarea mediului >

Rebusul matematic al lui Mati. Terminologie de adunare și scădere – consolidare (Cuvinte încrucișate)

Clasa I

Comunicare în limba română >

Povestea unui măr năzdrăvan (Suport vizual)

Clasa I

Comunicare în limba română >

Grupul de litere ce/ Ce (Cuvinte încrucișate)

Clasa I

Discipline tehnice >

Enzimele din struguri, musturi și vinuri (Test)

Clasa a XI-a

Discipline tehnice >

Caracteristicile enzimelor oxidative din struguri, musturi și vinuri (Test)

Clasa a XI-a

Limba şi literatura română >

Părți de vorbire – evaluare (Test)

Clasa a III-a

Matematică >

Fracții – evaluare (Test kahoot)

Clasa a IV-a

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii >

La plimbare prin cosmos (Suită de activități)

Preșcolar

Religie Cultul Ortodox >

Biserica, lăcaș de închinare și sfințire a omului (Exercițiu de completare pe text)

Clasa a VII-a

C. Capacități și atitudini față de învățare >

Trăistuța cu povești – joc didactic (Material suport) – nivelul II

Preșcolar

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii >

Legume de toamnă – consolidare (Joc didactic)

Preșcolar

Comunicare în limba română >

Vocabular. Cuvinte cu sens asemănător (Rebus)

Clasa a II-a

Comunicare în limba română >

Sunetul și litera i. Misiune: Dumbrava minunată (Joc didactic)

Clasa I

Informatică >

Programe elementare: Descompunerea unui număr în factori primi (Exercițiu-test)

Clasa a X-a

Limba franceză >

Les fruits – fixare (Exercițiu-test ludic) A0

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română >

Găsește cuvântul potrivit la numărul plural! (Exercițiu ludic de asociere)

Clasa a III-a

Comunicare în limba engleză >

Valentine’s Day – Short Quiz (Test ludic) A1

Clasa a II-a

Limba şi literatura română >

Părți de vorbire – consolidare (Exercițiu ludic)

Clasa a III-a

Matematică și explorarea mediului >

Flori de primăvară. Găsește perechea! (Joc didactic)

Clasa pregătitoare