Categorie: Trello

Trello este un instrument digital utilizat în educație pentru realizarea de portofolii ale elevilor sub formă de aviziere online colaborative: elevii pot încărca produse ale activității lor pe avizierul creat de profesor.

Link: https://trello.com
Instrumente digitale alternative pentru Trello: Padlet, Lino, Glogster

Exemple de situații de învățare (resurse educaționale deschise) care utilizează aplicația Trello:

Limba engleză

Clasa a IX-a