Categorie: Padlet

Padlet este un instrument digital utilizat în educație pentru realizarea de aviziere online. Acestea pot fi colaborative: elevii pot încărca teme pe avizierul creat de profesor, pot aprecia temele colegilor sau pot realiza aviziere virtuale multimedia, în echipă, pentru a demonstra o idee, pentru a susține o prezentare, pentru a indica și comenta resurse relevante pe o temă dată etc.
Avantajul aplicației Padlet este că este gratuită, simplu de utilizat, dă posibilitatea protejării cu parolă a avizierului, este colaborativă – permite postarea de către elevi, permite feedback de diverse tipuri pentru fiecare postare.

Link: https://padlet.com/
Instrumente digitale alternative pentru Padlet: Lino, Trello, Glogster

Exemple de situații de învățare (resurse educaționale deschise) care utilizează aplicația Padlet:

Limba şi literatura română Istorie Religie/ Istoria religiilor Filosofie

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română

Clasa a V-a

Limba engleză

Clasa a VII-a

Limba şi literatura română

Clasa a VI-a

Arte/ Educaţie artistică

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română

Clasa a IV-a

Filosofie

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română Matematică Ştiinţe Educaţie muzicală Arte/ Educaţie artistică Educaţie fizică Cultură civică Matematică și explorarea mediului

Clasa a IV-a

Limba chineză

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa a IV-a

Istorie

Clasa a XII-a

Istorie

Clasa a X-a

Limba engleză

Clasa a X-a

Consiliere

Clasa a V-a

Limba engleză

Clasa a IX-a

Biologie

Clasa a IX-a

Economie

Clasa a XI-a

Limba şi literatura română

Clasa a VI-a

Consiliere

Clasa a IX-a

Limba franceză

Clasa a IX-a