Etichetă: Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Limba franceză

Clasa a X-a

Limba engleză

Clasa a XII-a

Limba engleză

Clasa a XI-a

Limba engleză

Clasa a III-a

Limba franceză

Clasa a VI-a