Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa I

Comunicare în limba română

Clasa a II-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Preșcolar

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

Arte vizuale și abilități practice

Clasa a II-a

Istorie

Clasa a IV-a

Comunicare în limba română

Clasa a II-a