Limba şi literatura română Limba maternă alta decât română

Clasa I

Limba maternă alta decât română

Nivel preșcolar

Limba maternă alta decât română

Clasa a IX-a