Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Limba maternă alta decât română

Clasa I

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

C. Capacități și atitudini față de învățare

Preșcolar

Limba engleză

Clasa a IX-a

Comunicare în limba română

Clasa I

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Limba maternă alta decât română

Clasa a III-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Muzică și mișcare

Clasa a II-a

Limba maternă alta decât română

Clasa I

Geografie

Clasa a VIII-a

Învățământ special

Clasa a II-a

Învățământ special

Clasa a II-a

Învățământ special

Clasa a II-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Comunicare în limba română

Clasa a II-a

Comunicare în limba română

Clasa I

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare