Limba engleză

Clasa a IX-a

Geografie

Clasa a VIII-a

Învățământ special

Clasa a II-a

Învățământ special

Clasa a II-a

Limba maternă alta decât română

Clasa a III-a

Limba maternă alta decât română

Clasa a III-a

Limba maternă alta decât română

Clasa a III-a

Limba maternă alta decât română

Clasa a III-a

Limba maternă alta decât română

Clasa a III-a

Limba şi literatura română

Clasa a IX-a

Matematică

Clasa a VII-a

Matematică

Clasa a V-a

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Matematică și explorarea mediului

Clasa I

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Biologie

Clasa a IX-a

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

Istorie

Clasa a IX-a