Limba engleză

Clasa a IX-a

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

Limba şi literatura română

Clasa a IV-a

Comunicare în limba română

Clasa I

Biologie

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a II-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Chimie

Clasa a VIII-a

Matematică

Clasa a VI-a

B. Dezvoltarea socio-emoțională

Preșcolar

B. Dezvoltarea socio-emoțională

Preșcolar

Fizică

Clasa a IX-a

Educație digitală cu aplicații, platforme și resurse educaționale deschise (RED)
Mijloc de învățământ pentru utilizare în sistemul de educație, nivelurile primar, gimnazial și liceal.
Omologat selectiv de Ministerul Educației Naționale prin rezoluțiile cu nr. 36.645 din sept. și oct. 2019.