Limba şi literatura română

Clasa a V-a

Fizică

Clasa a VIII-a

Ştiinţe Matematică și explorarea mediului

Nivel preșcolar

Limba franceză

Clasa a V-a

Economie

Clasa a XI-a

Limba engleză

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română

Clasa a IV-a

Matematică

Clasa a VIII-a

Fizică

Clasa a VI-a

Geografie

Clasa a XII-a

Consiliere și dezvoltare personală

Clasa a VI-a

Istorie

Clasa a VII-a

Educație digitală cu aplicații, platforme și resurse educaționale deschise (RED)
Mijloc de învățământ pentru utilizare în sistemul de educație, nivelurile primar, gimnazial și liceal.
Omologat selectiv de Ministerul Educației Naționale prin rezoluțiile cu nr. 36.645 din sept. și oct. 2019.