Limba şi literatura română

Clasa a IV-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Limba şi literatura română

Clasa a X-a

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

Limba şi literatura română

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a IX-a

Educație digitală cu aplicații, platforme și resurse educaționale deschise (RED)
Mijloc de învățământ pentru utilizare în sistemul de educație, nivelurile primar, gimnazial și liceal.
Omologat selectiv de Ministerul Educației Naționale prin rezoluțiile cu nr. 36.645 din sept. și oct. 2019.