• Resetează

Am găsit: 56 resurse educaționale deschise

Matematică >

Noțiuni de geometrie

Clasa a III-a

Matematică >

Asocierea numărului și a cifrei la cantitate, în limitele 1-9

Nivel preșcolar

Matematică >

Descompunerea numărului 4

Nivel preșcolar

Matematică >

Logaritmi. Proprietăți ale logaritmilor

Clasa a X-a

Matematică >

Reprezentarea grafică a funcțiilor

Clasa a VIII-a

Matematică >

Elemente de statistică

Clasa a VIII-a

Matematică >

Fracții zecimale

Clasa a V-a

Matematică >

Triunghiul – hartă conceptuală

Clasa a VI-a

Matematică >

Înmulțirea când un număr are cel puțin două cifre

Clasa a III-a

Matematică >

Patrulatere: Paralelogramul

Clasa a VII-a

Matematică >

Numărul și cifra 7. Consolidarea număratului în limitele 1-7. Căutați vecinii!

Nivel preșcolar

Limba şi literatura română > Matematică > Geografie >

Sistematizarea cunoștințelor despre basm (Abordare interdisciplinară LLR-Matematică-Geografie)

Clasa a IV-a

Matematică >

Linii importante în triunghi

Clasa a VI-a

Matematică >

Primitive: primitive uzuale

Clasa a XII-a

Matematică >

Numere complexe: Operații cu numere complexe (Consolidare)

Clasa a X-a

Matematică >

Operații cu puteri: Înmulțirea puterilor

Clasa a VI-a

Matematică >

Adunarea și scăderea numerelor în concentrul 0-1000000, fără trecere peste ordin

Clasa a V-a

Matematică >

Corpuri geometrice

Clasa a VIII-a

Matematică >

Paralelograme particulare: dreptunghi, romb, pătrat. Proprietăți

Clasa a VII-a

Matematică >

Linii importante în triunghi. Bisectoarele unghiurilor unui triunghi: Concurența (fără demonstrație)

Clasa a VI-a

Matematică >

Patrulaterul. Paralelogramul. Paralelograme particulare

Clasa a VII-a

Matematică >

Mulțimi de numere

Clasa a X-a

Matematică >

Funcții și ecuații: Funcții inversabile

Clasa a X-a

Matematică > Arte/ Educaţie artistică >

Formarea deprinderii de a recunoaște și de a trasa linii de diferite tipuri

Nivel preșcolar