• Resetează

Am găsit: 113 resurse educaționale deschise

Fizică >

Efectul fotoelectric extern. Verificarea legilor efectului fotoelectric extern

Clasa a XII-a

Limba franceză >

Cultură și civilizație: Jurnal de călătorie imaginar – Échos d’Ailleurs

Clasa a XII-a

Informatică >

Dezvoltarea unei aplicații de gestionare a unei biblioteci

Clasa a XII-a

Arte/ Educaţie artistică > Educație tehnologică și aplicații practice > Discipline tehnice >

Tipuri de ornamente folosite la decorarea mobilei. Ornamente geometrice

Clasa a XII-a

Fizică >

Efectul fotoelectric extern – eseu

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română >

Caracterizarea personajului – prezentare virtuală

Clasa a XII-a

Filosofie >

Omul: Problematica naturii umane. Sensul vieții – Voki filosof

Clasa a XII-a

Istorie >

România postbelică: Cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română >

Hartă conceptuală: Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

Clasa a X-a

Limba franceză >

Mondializarea: Vivre 100% français

Clasa a XII-a

Istorie >

Statul medieval în spațiul românesc: Întemeierea Țării Românești

Clasa a IX-a

Istorie >

Statul medieval în spațiul românesc: Întemeierea statelor medievale

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română >

Neomodernismul. Particularitățile liricii lui Nichita Stănescu

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română >

Poezia interbelică – Simbolismul: Lacustră, de George Bacovia; Acuarelă, de Ion Minulescu

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română >

Poezia interbelică: Simbolismul

Clasa a XII-a

Biologie >

Caracteristici ale speciilor. Simulatorul Evoluției

Clasa a XII-a

Limba engleză >

Viața culturală și lumea artelor. American Literature: „The Great Gatsby” by F. Scott Fitzgerald

Clasa a XI-a

Limba şi literatura română >

Perioada interbelică. Lirica modernă

Clasa a XII-a

Discipline tehnice >

Realizarea mise-en-place-ului pentru dejun

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română >

Diversitate tematică, stilistică și de viziune în poezia interbelică

Clasa a XII-a

Limba engleză >

Substantivele neregulate

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română >

Perioada postbelică: Poezia

Clasa a XII-a

Economie >

Tipuri de negociere

Clasa a XII-a

Limba engleză >

Textul narativ – formularea planului de idei principale

Clasa a XII-a