Wordle este o aplicație care realizează ușor un „nor de cuvinte” – un mod de reprezentare vizuală a unui text sau a unui șir de cuvinte, în care, de obicei, semnificația unui element-cuvânt este relevată de mărimea acestuia relativă la celelalte elemente.  Poate fi un instrument pentru analiză de conținut sau pentru crearea unui suport pentru prezentare de conținut, în formă grafică – statică sau interactivă.

Link: http://www.wordle.net
Instrumente digitale alternative pentru Wordle: WordArt, WordItOut, WordClouds

Exemple de situații de învățare (resurse educaționale deschise) care utilizează aplicația Wordle:

Limba şi literatura română

Clasa a VIII-a

Limba engleză

Clasa a VIII-a