Categorie: WordItOut

WordItOut este o aplicație care transformă un text într-un „nor de cuvinte” – un mod de reprezentare vizuală a unui text sau a unui șir de cuvinte, în care, de obicei, semnificația unui element-cuvânt este relevată de mărimea acestuia relativă la celelalte elemente.  Poate fi un instrument pentru analiză de conținut sau pentru crearea unui suport pentru prezentare de conținut, în formă grafică – statică sau interactivă.

Link: https://worditout.com
Instrumente digitale alternative pentru WordItOut: Wordle, WordArt, WordClouds

Exemple de situații de învățare (resurse educaționale deschise) care utilizează aplicația WordItOut:

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Limba şi literatura română

Clasa a V-a

Limba engleză

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română Consiliere

Clasa a IV-a

Chimie

Clasa a X-a

Istorie

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română

Clasa a XI-a

Ştiinţe

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română

Clasa I

Limba engleză

Clasa a VIII-a

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Limba franceză

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Limba engleză

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română

Clasa pregătitoare

Limba şi literatura română

Clasa I

Chimie

Clasa a X-a

Religie/ Istoria religiilor

Clasa a III-a

Biologie

Clasa a VI-a

Psihologie

Clasa a X-a