Biologie

Clasa a V-a

Matematică

Clasa a VIII-a

Chimie

Clasa a X-a

Religie/ Istoria religiilor

Clasa a IV-a

Geografie

Clasa a VIII-a

Geografie

Clasa a VII-a

Geografie

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Cultură civică

Clasa a IV-a

Biologie

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Limba engleză

Clasa a V-a

Economie

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română

Clasa a VI-a

Istorie

Clasa a IX-a

Discipline tehnice

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română

Clasa a XI-a