Provocarea pentru fiecare profesor este să imagineze situații de învățare atractive, utile, motivante pentru elevi. Noile tehnologii ale informației și comunicării par să răspundă într-o mai mare măsură intereselor unei largi categorii de elevi. Atunci când unitatea de învățare include instrumente TIC, predarea, învățarea și evaluarea par mai ușoare.

Exemple de utilizare a aplicațiilor online și a instrumentelor digitale în activități la clasă:

Matematică

Clasa a VI-a

Limba engleză

Clasa a II-a

Limba şi literatura română

Clasa a XII-a

Limba engleză

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa pregătitoare

Matematică

Clasa a III-a

Limba engleză

Clasa a V-a

Limba engleză

Clasa pregătitoare

Limba şi literatura română

Clasa a V-a

Matematică și explorarea mediului

Nivel preșcolar

Chimie

Clasa a X-a

Matematică

Clasa a VII-a

Istorie

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa pregătitoare

Psihologie

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a III-a