Provocarea pentru fiecare profesor este să imagineze situații de învățare atractive, utile, motivante pentru elevi. Noile tehnologii ale informației și comunicării par să răspundă într-o mai mare măsură intereselor unei largi categorii de elevi. Atunci când unitatea de învățare include instrumente TIC, predarea, învățarea și evaluarea par mai ușoare.

Exemple de utilizare a aplicațiilor online și a instrumentelor digitale în activități la clasă:

Matematică și explorarea mediului

Clasa pregătitoare

TIC

Clasa a V-a

Informatică

Clasa a V-a

Cultură civică

Clasa a IV-a

Matematică

Clasa a IV-a

Matematică

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română

Nivel preșcolar

Limba engleză

Clasa a VII-a

Limba engleză

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a XII-a

Educaţie antreprenorială

Clasa a XI-a

Limba franceză

Clasa a VIII-a

Matematică și explorarea mediului

Nivel preșcolar

Geografie

Clasa a VI-a

Geografie

Clasa a IV-a

Geografie

Clasa a IV-a

Chimie

Clasa a VII-a

Matematică

Nivel preșcolar

Chimie

Clasa a VIII-a

Matematică

Clasa a X-a