Provocarea pentru fiecare profesor este să imagineze situații de învățare atractive, utile, motivante pentru elevi. Noile tehnologii ale informației și comunicării par să răspundă într-o mai mare măsură intereselor unei largi categorii de elevi. Atunci când unitatea de învățare include instrumente TIC, predarea, învățarea și evaluarea par mai ușoare.

Exemple de utilizare a aplicațiilor online și a instrumentelor digitale în activități la clasă:

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Biologie

Clasa a V-a

Geografie

Clasa a IX-a

Geografie

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a VII-a

Religie/ Istoria religiilor

Clasa a VI-a

Discipline tehnice

Clasa a X-a

Matematică

Clasa a VIII-a

Limba şi literatura română

Nivel preșcolar

Cultură civică

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română

Clasa a III-a

Limba franceză

Clasa a X-a

Matematică

Clasa a IX-a

Limba engleză

Clasa a VII-a

Economie

Clasa a IX-a

Ştiinţe

Nivel preșcolar

Istorie

Clasa a IX-a

Matematică

Clasa a VII-a

Discipline tehnice

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a XI-a