Provocarea pentru fiecare profesor este să imagineze situații de învățare atractive, utile, motivante pentru elevi. Noile tehnologii ale informației și comunicării par să răspundă într-o mai mare măsură intereselor unei largi categorii de elevi. Atunci când unitatea de învățare include instrumente TIC, predarea, învățarea și evaluarea par mai ușoare.

Exemple de utilizare a aplicațiilor online și a instrumentelor digitale în activități la clasă:

Geografie

Clasa a V-a

Istorie

Clasa a IX-a

Istorie

Clasa a IX-a

Geografie

Clasa a IV-a

Tehnologii

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română

Clasa a VIII-a

Științe

Nivel preșcolar

Limba engleză

Clasa a V-a

Biologie

Clasa a VIII-a

Istorie

Clasa a V-a

Limba engleză

Clasa a VII-a

Limba şi literatura română

Clasa a IV-a

Limba franceză

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa a X-a

Fizică

Clasa a VII-a

Cultură civică

Clasa a III-a