• Resetează

Am găsit: 1547 resurse educaționale deschise

Limba engleză >

Daily Routines

Clasa a VII-a

Limba engleză >

My Daily Routines

Clasa a VII-a

Limba şi literatura română >

Categoriile semantice – actualizare

Clasa a VII-a

Geografie >

România – Elemente de geografie generală: Marile unități geografice

Clasa a IV-a

Geografie >

România – Elemente de geografie generală: Obiective turistice din România

Clasa a IV-a

Psihologie >

Afectivitatea – definire, caracteristici, clasificare, proprietăți și roluri ale proceselor afective

Clasa a X-a

Consiliere >

În direct cu mine. Viziune și reușită personală: aspirații, modele de gândire și acțiune

Clasa a VIII-a

Limba şi literatura română >

Textul narativ literar în versuri

Clasa a VI-a

Arte/ Educaţie artistică >

Planeta Albastră

Clasa a IV-a

Psihologie >

Memoria: Formele memoriei

Clasa a X-a

Geografie >

Elemente de geografie generală: Apele

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română >

Descrierea unui personaj. Expoziția personajelor

Clasa a IV-a

Psihologie >

Procese psihice și rolul lor în evoluția personalității. Procese reglatorii: Motivația

Clasa a X-a

Psihologie >

Structura și dezvoltarea personalității. Temperamentul

Clasa a X-a

Psihologie >

Structura și dezvoltarea personalității. Temperamentul, aptitudinile, caracterul, creativitatea

Clasa a X-a

Limba şi literatura română >

Caracterizarea personajului – prezentare virtuală

Clasa a XII-a

Filosofie >

Omul: Problematica naturii umane. Sensul vieții – Voki filosof

Clasa a XII-a

Limba şi literatura română > Matematică > Ştiinţe > Educaţie muzicală > Arte/ Educaţie artistică > Educaţie fizică > Cultură civică > Matematică și explorarea mediului >

Sunt școlar și mult mai mult decât atât. Afiș digital

Clasa a IV-a

Biologie >

Ecosisteme naturale de apă stătătoare: Lacul. Investigație

Clasa a V-a

Ştiinţe socio-umane > Cultură civică >

Ce este o bancă și ce oferă aceasta?

Clasa a VIII-a

Biologie >

Respirație la plante: Respirația aerobă și anaerobă. Experiment

Clasa a VI-a

Biologie >

Funcțiile de nutriție în lumea vie. Sistemul digestiv – aprofundare

Clasa a VI-a

Chimie >

Identificarea unor acizi și baze cu ajutorul indicatorilor. Scala de pH

Clasa a VII-a

Biologie >

Funcțiile de relație. Locomoția și sistemul locomotor. Scheletul omului

Clasa a VII-a