• Resetează

Am găsit: 157 resurse educaționale deschise

Limba şi literatura română >

Sărbătorile românești

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Textul narativ literar în versuri

Clasa a VI-a

Biologie >

Respirație la plante: Respirația aerobă și anaerobă. Experiment

Clasa a VI-a

Biologie >

Funcțiile de nutriție în lumea vie. Sistemul digestiv – aprofundare

Clasa a VI-a

Ştiinţe socio-umane >

Identitatea culturală

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Textul literar și textul nonliterar

Clasa a VI-a

Limba engleză >

Verbe la prezentul simplu

Clasa a VI-a

Limba engleză >

Copilul și lumea înconjurătoare: Treburile casnice

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Adverbul. Tipuri de adverbe. Gradele de comparație

Clasa a VI-a

Religie/ Istoria religiilor >

Mari sărbători creștine: Tradiții și obiceiuri pascale

Clasa a VI-a

Religie/ Istoria religiilor >

Dumnezeu se face cunoscut omului: Țara Sfântă în vremea Mântuitorului Hristos

Clasa a VI-a

Istorie >

Geneza spiritului modern: Umanismul. Studiul de caz: Leonardo da Vinci şi Michelangelo Buonarroti

Clasa a VI-a

Limba germană >

Imperativul în limba germană. Joc pe echipe

Clasa a V-a

Religie/ Istoria religiilor >

Nașterea și copilăria lui Iisus Hristos

Clasa a VI-a

Biologie >

Funcțiile de nutriție în lumea vie. Respirația

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Sesizarea sensului unităților lexicale noi în funcție de context. Arhaisme și regionalisme. Serii sinonimice și antonimice

Clasa a VI-a

Biologie >

Funcțiile de nutriție: Adaptări ale digestiei și organelor digestive la diferite vertebrate în funcție de regimul de hrană

Clasa a VI-a

Matematică >

Triunghiuri particulare. Recapitulare

Clasa a VI-a

Matematică >

Linii importante în triunghi: Mediatoarea

Clasa a VI-a

Matematică >

Mulțimea numerelor întregi: Ordinea efectuării operațiilor numerelor întregi

Clasa a VI-a

Geografie >

Câmpiile României

Clasa a VI-a

Limba franceză >

La famille. Decrire des personnes

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Valori ale culturii populare: Obiceiuri și tradiții în cultura românească

Clasa a VI-a

Limba engleză >

Universul personal: Daily routines. Writing about repetitive activities (Present Simple Tense)

Clasa a V-a