• Resetează

Am găsit: 146 resurse educaționale deschise

Istorie >

Geneza spiritului modern: Umanismul. Studiul de caz: Leonardo da Vinci şi Michelangelo Buonarroti

Clasa a VI-a

Limba germană >

Imperativul în limba germană. Joc pe echipe

Clasa a V-a

Religie/ Istoria religiilor >

Nașterea și copilăria lui Iisus Hristos

Clasa a VI-a

Biologie >

Funcțiile de nutriție în lumea vie. Respirația

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Sesizarea sensului unităților lexicale noi în funcție de context. Arhaisme și regionalisme. Serii sinonimice și antonimice

Clasa a VI-a

Biologie >

Funcțiile de nutriție: Adaptări ale digestiei și organelor digestive la diferite vertebrate în funcție de regimul de hrană

Clasa a VI-a

Matematică >

Triunghiuri particulare. Recapitulare

Clasa a VI-a

Matematică >

Linii importante în triunghi: Mediatoarea

Clasa a VI-a

Matematică >

Mulțimea numerelor întregi: Ordinea efectuării operațiilor numerelor întregi

Clasa a VI-a

Geografie >

Câmpiile României

Clasa a VI-a

Limba franceză >

La famille. Decrire des personnes

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Valori ale culturii populare: Obiceiuri și tradiții în cultura românească

Clasa a VI-a

Limba engleză >

Universul personal: Daily routines. Writing about repetitive activities (Present Simple Tense)

Clasa a V-a

Limba franceză >

Les verbes pronominaux

Clasa a VI-a

Limba engleză >

Universul personal: Friends. Writing an invitation

Clasa a V-a

Limba şi literatura română >

Verbul. Provocare pentru colegi

Clasa a VI-a

TIC >

Reprezentarea structurilor. Mișcarea personajelor (cu Tynker)

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Cazurile dativ și genitiv ale substantivului

Clasa a VI-a

Limba engleză >

Irregular Verbs

Clasa a VI-a

Matematică >

Triunghiul – hartă conceptuală

Clasa a VI-a

Geografie >

Europa, identitatea geografică. Harta politică – Europa contemporană

Clasa a VI-a

Limba engleză >

Vedete celebre: Vedeta mea îndrăgită

Clasa a VI-a

Cultură civică >

Dreptul la identitate

Clasa a VI-a

Limba şi literatura română >

Elemente de fonetică (Consolidare)

Clasa a VI-a