Categorie: MindMup

MindMup este o aplicație online gratuită care permite realizarea de hărți conceptuale online. Pentru construirea de hărți conceptuale colaborative, în aplicație se constituie echipe (teams).

Link: https://www.mindmup.com
Instrumente digitale alternative pentru MindMup: Bubbl.us, Popplet, Spicy Nodes, MindMeister, Text2MindMap, GoConqr,

Exemple de situații de învățare (resurse educaționale deschise) care utilizează aplicația MindMup:

Limba şi literatura română

Clasa a VIII-a

Geografie

Clasa a IX-a

Chimie

Clasa a IX-a

Geografie

Clasa a IX-a

Limba franceză

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa a V-a

TIC

Clasa a V-a

Limba franceză

Clasa a IX-a

Fizică

Clasa a X-a

Limba franceză

Clasa a V-a

Chimie

Clasa a X-a

Fizică Ştiinţe

Clasa a IX-a