Categorie: Socrative

Socrative este un instrument digital utilizat în educație pentru realizarea de teste de cunoștințe sau lansarea unei singure întrebări cu răspuns deschis la care elevii pot răspunde cu propriile dispozitive (de obicei, telefonul mobil).
Avantajul aplicației Socrative este că permite răspunsuri deschise, care apar pe ecranul videoproiectat pe măsură ce elevii răspund. Astfel, pot fi discutate frontal.

Link: https://socrative.com
Instrumente digitale alternative pentru Socrative: Tricider, Kahoot, Mentimeter, Dotstorming, Plickers, Doodle, SurveyMonkey, Google forms,

Exemple de situații de învățare (resurse educaționale deschise) care utilizează aplicația Socrative:

Ştiinţe socio-umane

Clasa a VII-a

Ştiinţe socio-umane

Clasa a VII-a

Cultură civică

Clasa a VII-a

Limba şi literatura română

Clasa a IX-a

Cultură civică

Clasa a VII-a

Biologie

Clasa a VIII-a

Biologie

Clasa a X-a

Psihologie

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a VII-a

Limba italiană

Clasa a XI-a

Istorie

Clasa a VIII-a