• Resetează

Am găsit: 100 resurse educaționale deschise

Fizică > Chimie >

Chimiști celebri

Clasa a VI-a

Informatică >

Grafuri orientate și neorientate

Clasa a XI-a

Informatică >

Grafuri neorientate

Clasa a XI-a

Chimie >

Tipuri de reacții chimice ale compușilor organici

Clasa a XI-a

TIC >

Utilizarea aplicațiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări: Powerpoint

Clasa a X-a

Economie >

Piața – loc de întâlnire a agenților economici

Clasa a XI-a

Discipline tehnice >

Echipamente ale rețelelor de comunicații electronice: Aparatul telefonic

Clasa a XI-a

Educație fizică >

Sfoara sagitală și frontală. Trend

Clasa a XI-a

Limba şi literatura română >

Simbolismul în literatura română. George Bacovia

Clasa a XI-a

Limba şi literatura română >

Neomodernismul

Clasa a XI-a

Limba şi literatura română >

Simbolismul – recapitulare

Clasa a XI-a

Limba franceză >

Scriitori francezi din literatura modernă și contemporană. Realizarea unei expuneri și susținerea unui punct de vedere

Clasa a XI-a

Limba şi literatura română >

Curente culturale și literare în secolul XIX – începutul secolului XX. Simbolismul

Clasa a XI-a

Limba franceză >

Le discours indirect au passé: Verbes introducteurs et Modifications des expressions du temps

Clasa a XI-a

Economie >

Studierea pieței interne reală și virtuală pentru individualizarea concurenților firmei de exercițiu

Clasa a XI-a

Geografie >

Resursele naturale și agricole. Impactul exploatării și valorificării resurselor asupra mediului

Clasa a XI-a

Matematică >

Limite de funcții/ Asimptote

Clasa a XI-a

Economie >

Piaţa – întâlnire a agenţilor economici: Forme ale pieţei

Clasa a XI-a

Economie >

Consumatorul și comportamentul său rațional

Clasa a XI-a

Geografie >

Hazardele de pe continentul America de Nord

Clasa a XI-a

Economie >

Piața Capitalurilor. Ce sunt acțiunile și obligațiunile?

Clasa a XI-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Istorie >

Popoare şi spaţii istorice. Europa şi lumea în secolul XX. Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare)

Clasa a XI-a

Economie >

Producătorul/ întreprinzătorul şi comportamentul său raţional – Proprietatea şi libera iniţiativă

Clasa a XI-a

Geografie >

Hazarde naturale și antropice

Clasa a XI-a