Aplicația Powerpoint poate fi utilizată offline sau online, pentru realizarea de suporturi vizuale pentru prezentări. Varianta online este colaborativă.

Link: https://www.office.com/launch/powerpoint
Instrumente digitale alternative pentru Powerpoint: Sway, Prezi, Google Slides

Exemple de situații de învățare (resurse educaționale deschise) care utilizează aplicația Powerpoint:

Limba spaniolă

Clasa a V-a