Categorie: Microsoft Powerpoint

Aplicația Powerpoint poate fi utilizată offline sau online, pentru realizarea de suporturi vizuale pentru prezentări. Varianta online este colaborativă.

Link: https://www.office.com/launch/powerpoint
Instrumente digitale alternative pentru Powerpoint: Sway, Prezi, Google Slides

Exemple de situații de învățare (resurse educaționale deschise) care utilizează aplicația Powerpoint:

Ştiinţe TIC

Nivel preșcolar

Consiliere

Clasa a V-a

Matematică

Clasa a X-a

Psihologie

Clasa a X-a

Biologie

Clasa a V-a

Cultură civică

Clasa a III-a

Matematică și explorarea mediului

Nivel preșcolar

Biologie

Clasa a VIII-a

Discipline tehnice

Clasa a X-a

Economie

Clasa a X-a

Geografie

Clasa a VII-a

Geografie

Clasa a X-a

Matematică

Clasa a XII-a

Cultură civică

Clasa a VI-a

Geografie

Clasa a X-a

Matematică Arte/ Educaţie artistică

Nivel preșcolar

Istorie

Clasa a XII-a

Istorie

Clasa a XII-a

TIC

Clasa a X-a

Discipline tehnice

Clasa a XI-a