Geografie

Clasa a IX-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa I

Geografie

Clasa a V-a

Geografie

Clasa a V-a

Arte vizuale și abilități practice

Clasa I

Geografie

Clasa a X-a

Geografie

Clasa a X-a

Geografie

Clasa a XI-a

Geografie

Clasa a XI-a

Științe ale naturii

Clasa a IV-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Matematică

Clasa a III-a

Istorie

Clasa a IV-a

Dezvoltare personală

Clasa a II-a

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa pregătitoare

Muzică și mișcare

Clasa a II-a

Matematică

Clasa a VI-a

A. Dezvoltarea fizică, a sănătății și a igienei personale

Preșcolar

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Preșcolar