Dezvoltare personală

Clasa pregătitoare

Limba engleză

Clasa a V-a

C. Capacități și atitudini față de învățare

Preșcolar

C. Capacități și atitudini față de învățare

Preșcolar

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

Limba maternă alta decât română

Clasa a II-a

Învățământ special

Clasa a II-a

Limba şi literatura română

Clasa a IX-a

Muzică și mișcare

Clasa pregătitoare

Comunicare în limba română

Clasa a II-a

D. Dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii

Preșcolar

Geografie

Clasa a XII-a

Matematică

Clasa a III-a

Matematică și explorarea mediului

Clasa I

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Informatică și TIC

Clasa a VIII-a

E. Dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii

Preșcolar

Geografie

Clasa a IX-a

Geografie

Clasa a IX-a

Geografie

Clasa a IX-a