• Resetează

Am găsit: 62 resurse educaționale deschise

Chimie >

Acizi și baze: pH-ul soluțiilor apoase

Clasa a IX-a

Chimie >

Reacția de substituție

Clasa a VIII-a

Chimie >

Legătura între structura atomului și locul ocupat de un element în tabelul periodic

Clasa a VII-a

Chimie >

Tipuri de reacții chimice

Clasa a VIII-a

Chimie >

Formula chimică. Calcule pe formula chimică

Clasa a VII-a

Chimie >

Substanțe simple și compuse: Formula chimică

Clasa a VII-a

Chimie >

Transformări chimice ale substanțelor. Tipuri de reacții chimice

Clasa a VIII-a

Chimie >

Reacții de schimb

Clasa a VIII-a

Chimie >

Reacții de substituție. Utilizarea compușilor halogenați: Acțiunea freonilor asupra stratului de ozon

Clasa a XI-a

Chimie >

Hidrocarburi (Recapitulare)

Clasa a X-a

Chimie >

Atomul

Clasa a VII-a

Chimie >

pH-ul soluțiilor apoase

Clasa a IX-a

Chimie >

Compuși carbonilici

Clasa a XI-a

Chimie >

Desenarea structurilor alcanilor

Clasa a X-a

Chimie >

Chimia și viața. Substanțele în natură. Materie și substanță

Clasa a VII-a

Chimie >

Aplicații ale reacțiilor redox: Acumulatorul cu plumb

Clasa a IX-a

Chimie >

Alchine

Clasa a X-a

Chimie >

Alchene: Proprietăți chimice. Reacția de dehidrogenare

Clasa a X-a

Chimie >

Alchene (metode de obținere, proprietăți fizice)

Clasa a X-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Hidrocarburi (Recapitulare)

Clasa a X-a

Chimie >

Element chimic. Simbol chimic. Tabelul Periodic

Clasa a VII-a

Chimie >

Proprietăți periodice

Clasa a IX-a

Chimie >

Legea conservării numărului de atomi. Stabilirea coeficienților ecuațiilor reacțiilor chimice

Clasa a VIII-a

Chimie >

Protecția propriei persoane și a mediului înconjurător în timpul efectuării experimentelor în laborator

Clasa a VII-a