• Resetează

Am găsit: 105 resurse educaționale deschise

Limba şi literatura română >

Textul literar narativ. Habarnam devine pictor, după Nikolai Nosov

Clasa a IV-a

Geografie >

Caracteristici geografice ale orizontului local. Județul meu, localitatea mea

Clasa a IV-a

Geografie >

Clima României. Investigație colaborativă în orizontul local

Clasa a IV-a

Matematică >

Unități de măsură. Banii: monede și bancnote

Clasa a III-a

Limba şi literatura română >

Jurnalul imaginar al personajului preferat

Clasa a IV-a

Cultură civică >

Comportamente moral civice: Campania online de sensibilizare pentru protejarea mediului

Clasa a IV-a

Educaţie plastică > Arte/ Educaţie artistică >

Pictură și fotografie: Fotografia ca limbaj – crearea unui colaj digital utilizând tehnologia de editare foto

Clasa a IV-a

Geografie >

România – Elemente de geografie generală: Marile unități geografice

Clasa a IV-a

Geografie >

România – Elemente de geografie generală: Obiective turistice din România

Clasa a IV-a

Arte/ Educaţie artistică >

Planeta Albastră

Clasa a IV-a

Geografie >

Elemente de geografie generală: Apele

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română >

Descrierea unui personaj. Expoziția personajelor

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română > Matematică > Ştiinţe > Educaţie muzicală > Arte/ Educaţie artistică > Educaţie fizică > Cultură civică > Matematică și explorarea mediului >

Sunt școlar și mult mai mult decât atât. Afiș digital

Clasa a IV-a

Limba engleză >

A day at the zoo. Cadru de realitate virtuală

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română >

Textul de informare și funcțional. Afișul

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română >

Verbul – recapitulare video

Clasa a IV-a

Istorie >

Figuri legendare de voievozi, domnitori și conducători locali în cronici și povestiri istorice

Clasa a IV-a

Geografie >

Europa – un continent al planetei. Călător prin Europa

Clasa a IV-a

Limba engleză >

Ocupații

Clasa a III-a

Limba şi literatura română >

File de istorie: Moș Ion Roată și Vodă Cuza

Clasa a IV-a

Limba şi literatura română > Consiliere >

Eu și universul meu familiar: Identitatea personală. Emoțiile

Clasa a IV-a

Religie/ Istoria religiilor >

Mari sărbători creștine: Cu Hristos, în Săptămâna Patimilor

Clasa a IV-a

Istorie >

Monumente și locuri istorice incluse în patrimoniul UNESCO

Clasa a IV-a

Istorie >

Ștefan cel Mare – analiză și sinteză

Clasa a IV-a