Ştiinţe socio-umane

Clasa a VI-a

Matematică Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Ştiinţe socio-umane

Clasa a V-a

Limba şi literatura română

Clasa a V-a

Chimie

Clasa a XI-a

Biologie

Clasa a VIII-a

Biologie

Clasa a V-a

Limba şi literatura română Cultură civică Matematică și explorarea mediului

Nivel preșcolar

Limba şi literatura română Matematică și explorarea mediului

Nivel preșcolar

Limba şi literatura română

Nivel preșcolar

Istorie

Clasa a VIII-a

Limba şi literatura română

Nivel preșcolar

TIC Informatică

Clasa a V-a

Biologie

Clasa a V-a

Matematică

Clasa a VIII-a

Economie

Clasa a IX-a

Ştiinţe

Nivel preșcolar

Limba şi literatura română

Clasa a VI-a

Discipline tehnice

Clasa a X-a

Limba şi literatura română

Clasa a V-a