• Resetează

Am găsit: 66 resurse educaționale deschise

Chimie >

Element chimic. Simbol chimic. Tabelul Periodic

Clasa a VII-a

Chimie >

Proprietăți periodice

Clasa a IX-a

Chimie >

Legea conservării numărului de atomi. Stabilirea coeficienților ecuațiilor reacțiilor chimice

Clasa a VIII-a

Chimie >

Protecția propriei persoane și a mediului înconjurător în timpul efectuării experimentelor în laborator

Clasa a VII-a

Chimie >

Identificarea unor acizi și baze cu ajutorul indicatorilor. Scala de pH

Clasa a VII-a

Fizică > Chimie >

Chimiști celebri

Clasa a VI-a

Chimie >

Tipuri de reacții chimice ale compușilor organici

Clasa a XI-a

Chimie >

Protecția propriei persoane și a mediului înconjurător în timpul efectuării experimentelor în laborator

Clasa a VII-a

Chimie >

Structura materiei. Structura atomică

Clasa a XII-a

Fizică > Chimie >

Substanțe compuse cu utilizări practice: Săruri

Clasa a VIII-a

Fizică > Chimie >

Formule chimice. Calcule chimice pe baza formulelor chimice

Clasa a VII-a

Chimie >

Echilibru chimic: Factorii care influențează echilibrul chimic

Clasa a IX-a

Chimie >

Metale. Nemetale. Proprietăți fizice generale

Clasa a VII-a

Chimie >

Compuşi organici cu acţiune biologică: grăsimi, proteine, zaharide

Clasa a X-a

Chimie >

Alcani: aplicații

Clasa a X-a

Chimie >

Starea lichidă. Soluții

Clasa a IX-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Carbonul în natură

Clasa a VIII-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Alcoolii

Clasa a X-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Alcoolii – proprietăți fizice

Clasa a X-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Alcooli. Proprietăți fizice și chimice

Clasa a X-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Coloranți naturali și sintetici

Clasa a X-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Hidrocarburi aromatice. Arene – generalități

Clasa a X-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Carbonul

Clasa a VIII-a

Resursă omologată de Ministerul Educației Naționale
Chimie >

Introducere în chimie

Clasa a XI-a