Limba şi literatura română

Clasa a VI-a

Limba engleză

Clasa a IX-a

Consiliere

Clasa a II-a

Ştiinţe

Clasa a IV-a

Chimie

Clasa a VII-a

Educaţie fizică

Clasa a IX-a

Educaţie fizică

Clasa a IX-a

Educaţie muzicală

Nivel preșcolar

Matematică și explorarea mediului

Clasa a II-a

Limba şi literatura română

Clasa pregătitoare

Matematică

Clasa a IX-a

Consiliere

Clasa a V-a

Consiliere

Clasa a V-a

Matematică și explorarea mediului

Nivel preșcolar

Limba franceză

Clasa a IX-a

Limba şi literatura română

Nivel preșcolar